خدمات ما

نقشه راه شما

choose path illustration
پتزلی

ورود به وب اپلیکیشن

کامل کردن پروفایل

انجام خدمت

انتخاب خدمت

انتخاب خدمت‌دهنده

پرداخت در اپلیکیشن

نقشه راه شما

پتزلی

ورود به وب اپلیکیشن

انتخاب خدمت‌دهنده

انتخاب خدمت‌دهنده

انتخاب خدمت

دریافت خدمت

پرداخت

سوالات متداول

خیر، شما باید تمام لوازم،دارو،مواد مصرفی خودتان تهیه کنید و در یک کیف خدمات در منزل آراسته قرار دهید و از بردن وسایل اضافی به داخل منزل اجتناب کنید. در صورتی که کیف مورد نظر را ندارید می توانید با ما تماس بگیرید تا برای شما کیف های پتزلی تهیه شود.